s1

 

 

OAMK_logo

v1 v1

Sivustot
CoRD-hankkeen resursseja rakennetaan Google-sivustoille. Sivustojen päärakenne on sama kaikilla CoRD-sivustoilla. Sivustot ja niiden käyttötarkoitukset ovat seuraavat:

  • CoRDproj sisältää kokoelman verkostoituneita T&K-projekteja tukevia asiakirjamalleja ensisijassa opettajan ja projektien ohjaajien käyttöön.
  • CoRDplan sisältää opiskelijan rooleja tukevaa informaatiota
  • CoRDpeda toimii pedagogisten kokemustietojen kirjausalustana ja kokemuksiin tai tutkimuksiin perustuvien pedagogisten ohjeiden julkaisualustana.

Oppimisympäristöt
CoRD-sivustojen resursseja voidaan käyttää erilaisissa oppimisympäristöissä. Projektin toimintaympäristöä suunnitteleva opettaja ratkaisee mitä resursseja projektiryhmän käyttöön tarjotaan.

  • Optima-ympäristöön on kehitetty toimintamalli, joka mahdollistaa yleisen projektitoimitaympäristön monistamisen usealle projektille. Tämä helpotaa merkittävästi opettajan työmäärää opetuksellisten T&K-projektien toimintaympäristöjen perustamisessa.
  • Moodle 2.0 asennetaan OAMK:n käyttöön lähiaikoina. Palvelun käynnistämisen jälkeen selvitetään sen mahdollinen käyttötarve CoRD-piloteissa.
  • Kyvyt.fi-palvelu on OAMK:ssa koekäytössä. Jos käyttöä päätetään jatkaa, tukisi se digitaalisten portfolioiden käyttöönottoa ja Optima ja Moodle-ympäristöjenn dokumenttien käyttöä näissä portfolioissa.
  • Muita käytössä olevia oppimisympäristön osia ovat Google-dokumentit, Skype ja ACP -verkkovideoneuvottelut.

 

Päivitetty 20.01.2012 v 1.0

vipuvoimaaEU_rgb_thumb
sosiaali_thumb_logo
sosiaali_thumb_teksti