s1

 

 

OAMK_logo

v1 v1

Elinkeinoelämä
Verkostoituneen tuotekehityksen kehittämisestä kiinnostuneet yritykset voivat hyötyä monin eri tavoin CoRD-hankkeeseen osallistumisesta:

 • Yhteistyö tukee yritysten omien verkostoituneen tuotekehityksen toimintamallien ja toimintaympäristöjen kehittämistä
 • Yhteistyö edistää työelämälähtöisten toimintamallien integroimista opetukseen ja parantaa näin rekrytoitavan työvoiman valmiuksia
 • Yhteistyön tuloksena voi syntyä verkostoituneeseen tuotekehitykseen liittyviä projekteja, jotka suoraan tai välillisesti tukevat yrityksen toimintaa

Opettajat

Verkostoitunut tuotekehitys opetuksellisena resurssina on tekniikan alan opettajien uusia haasteita

 • Hanke vahvistaa opettajien verkostoitumista suhteessa oman oppilaitoksen ja muiden ammattikorkeakoulujen opettajiin ja elinkeinoelämän toimijoihin
 • Opettaja liittyy hankkeessa arvoverkkoon, jossa hänen asiantuntemuksensa täydentää muiden toimijoiden asiantuntemusta. Liittyminen käynnistyy opettajan laatimalla kuvauksella, joka kuvaa millaista “ylivoimaista osaamista” hän ja oppilaitos voisivat tarjota arvoverkolle ja millaista osaamista synergiahyötyjen syntyminen edellyttäisi arvoverkon muilta toimijoilta.
 • Arvoverkko pyrkii kestävään, pitkäkestoiseen, yhteistyöhön, jonka puitteissa toteutetaan verkostoituneita tuotekehitys projekteja. Ensimmäiset projektit ovat pilottiprojekteja
 • Hanke tuottaa verkostotyöskentelyä tukevan toimintamallin sekä resursseja ja ympäristöjä, jotka tukevat tuotekehityshankkeita
 • Hankkeen toimijat tuottavat verkostoitunutta tuotekehitystä koskevista kokemuksistaan ja näkemyksistään ohjeistoja, joiden avulla hankkeen vaikutuksia tarjotaan muille opettajille ja organisaatioille.

Opiskelijat

Verkostoitunut tuotekehitys tarjoaa opiskelijalle mainion työelämälähtöisen oppimiskokemuksen verkostoituneesta tuotekehityksestä ja siihen liittyvästä projektoinnista ja projektien suunnittelusta.

 • Opiskelija oppii verkostoituneissa tuotekehityshankkeissa valmiuksia ja saa työllistymisen kannalta tärkeitä kontakteja. Nämä ovat tärkeitä työllistymisen kannalta
 • Opiskelija oppii käyttämään erilaisia verkostoitunutta tuotekehitystä palvelevia resursseja, kuten: oppimisympäristöalustoja, vuorovaikutukseen liittyviä työkaluja ja tuotekehitykseen liittyviä työkaluja
 • Opiskelijan valmiudet toimia yhteistyössä erilaisten toimintakultturien kanssa paranevat.

Päivitetty 03092010 v 1.0

vipuvoimaaEU_rgb_thumb
sosiaali_thumb_logo
sosiaali_thumb_teksti