s1

 

 

OAMK_logo

v1 v1

Collagorative Research&Development - CoRD

CoRD -hanke vastaa ammattikorkeakoulujen keskeiseen haasteeseen integroimalla

  • opetusta
  • T&K&I -toimintoja
  • aluevaikuttavuutta ja
  • kansainvälistymistä

verkostuneisiin tuotekehitysprojekteihin.

CoRD -hanke luo ammattikorkeakoulujen tuotekehitysprojekteja palvelevan verkostomallin, joka vastaa mahdollisimman hyvin yrityselämässä käytettyä verkottunutta työskentelytapaa.

CoRD -hanke toteuttaa verkostoituneita tuotekehitysympäristöjä, joissa korkeakoulujen opettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat toteuttavat T&K -hankkeita työelämän toimintatapojen ohjaamana.

CoRD hankkeen verkostomalleja ja kehitysympäristöjä pilotoidaan ja kehitetään oppimisprojekteissa.

CoRD -hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat verkostoituneista tuotekehitysprojekteista kiinnostuneet opettajat. Kohderyhmän valinta edistää hankkeen vaikuttavuutta. Välillisiä kohderyhmiä ovat: yritysten t&k -henkilöstö ja opiskelijat, muiden korkeakoulujen opettajat ja kansainväliset yhteistyökumppanit.

Päivitetty 03092010 v 1.0

 

vipuvoimaaEU_rgb_thumb
sosiaali_thumb_logo
sosiaali_thumb_teksti